Revizia pompelor de căldură

Recomandat

Pompa de căldură trebuie să fie funcțională timp de 365 de zile/an, să asigure pentru casa dumneavoastră necesarul pentru încălzire, răcire și preparare apă caldă, cu eficiență maximă și fără a se defecta.

De ce facem revizia?

Cu ocazia reviziilor periodice efectuate de personal specializat, se execută o serie de operații pentru asigurarea eficienței în funcționare și pentru eliminarea unor potențiale cauze de defectare.
Scăderea eficienței pompei de căldură are drept consecință creșterea consumului de energie electrică care, de asemenea, vă poate afecta bugetul.

 1. Curățarea vaporizatorului.
  Un vaporizator blocat cu impurități scade considerabil puterea frigorifică a echipamentului și capacitatea acestuia de a prelua căldura din aerul exterior, prin reducerea debitului de aer care străbate schimbătorul de căldură, iar pompa de căldură va semnaliza o presiune scăzută pe circuitul frigorific din cauza unei cantități insuficiente de freon vaporizat.
  Curățarea evaporatorului trebuie făcută astfel încât să fie eliminate atât depunerile de pe suprafața acestuia, cât și cele dintre lamelele de aluminiu. Pentru aceasta se utilizează un detergent spumogen igienizant, iar pentru clătire, apă fără presiune ridicată.

2. Se curăță și se verifică interiorul pompei de căldură.
După curățare, eventualele deformări ale lamelelor (din cauza căderii de grindină sau a altor lovituri mecanice) sunt eliminate utilizând un instrument special, astfel încât debitul de aer prin evaporator să nu fie obturat.

3. Verificarea instalației electrice
Instalația electrică aferentă sistemului de încălzire cu pompa de căldură de asemenea necesită o verificare periodică.

În timp legăturile electrice slăbesc iar în urma unui contact imperfect se deteriorează echipamentele de cele mai multe ori iremediabil.

Se verifică conexiunile și cablurile electrice astfel încât să se elimine posibilitatea de avarie sau de incendiu. Se fac teste de relee pentru verificarea funcționării corespunzătoare a echipamentelor.

4. Actualizarea software si optimizarea
Se poate actualiza softul pompei de căldură și al modulului interior, dacă nu ați făcut deja dumneavoastră această operație. Prin aceasta se îmbunătățește modul de funcționare al pompei de căldură, se introduc noi accesorii disponibile, noi facilități, și se elimină “bug -urile”.

5. Optimizarea și trainingul la fața locului
De asemenea, aveți ocazia să solicitați și să aflați informații legate de modul de utilizare al pompei de căldură.
Din experiența noastră, majoritatea mesajelor de informare de la pompele de căldură se datorează lipsei de întreținere a instalațiilor în cadrul cărora sunt instalate acestea. Aceste mesaje pot genera întreruperea funcționării compresorului și activarea adiționalului electric, ceea ce duce la creșterea consumului de energie electrică.

CE OPERAȚIUNI SE FAC LA POMPELE DE CĂLDURĂ

Pompe aer-apă și module interioare

 1. Verificare vizuală modul frigorific din pompa de căldură și urmărire eventuale pete de ulei, pierderi de agent frigorific, stare cabluri electrice, senzori, electroventile, plăci electronice. Curățare de praf sau alte impurități dacă este cazul.
 2. Verificarea și remedierea izolației circuitului frigorific
 3. Verificare stare cuple electrice de legătură și a contactelor electrice de pe circuitul de alimentare
 4. Verificare vizuală integritate elemente de fixare și amortizare compresor,
 5. Verificare vizuală stare amortizoare vibrații conducte circuit frigorific .
 6. Verificare vizuală stare ventilator integritate palete, amortizoare și elemente de fixare
 7. Verificare stare baterie vaporizator- îndreptare lamele aluminiu
 8. Curățare evaporator pompă de căldură cu soluții speciale de curățare și clătire cu jet de apă.
 9. Verificarea scurgerii de condens și starea cablului de degivrare
 10. Verificarea izolației traseelor exterioare ale pompei de căldură
 11. Test de funcționare relee
 12. Update de soft la ultima versiune
 13. Reinstruire utilizator

Pompe Geotermale (sol-apă sau apă-apă)

 1. Verificarea vizuală modul frigorific din pompa de căldură, urmărire eventuale pete de ulei, pierderi de agent frigorific, stare cabluri electrice, senzori, electroventile, plăci electronice. Curățare de praf sau alte impurități dacă este cazul.
 2. Verificarea și remedierea izolației de pe trasul de sursă pentru evitarea apariției condensului
 3. Verificarea stării cuplelor electrice de legătură și a contactelor electrice de pe circuitul de alimentare .
 4. Verificarea vizuală a elementelor de fixare și amortizare compresor,
 5. Verificarea punctului de îngheț al antigelului din sursă și completare, dacă este cazul, cu antigel
 6. Test de funcționare relee
 7. Update de soft la ultima versiune
 8. Reinstruire utilizator
  Pentru pompele de căldură de peste 25kW timpul de execuție este de 4-5 ore

CE TREBUIE SĂ MAI ȘTII DESPRE REVIZIE

Ce nu cuprinde revizia

Verificarea, înlocuirea și /sau curățarea filtrelor de apă potabilă
Verificarea instalației de încălzire/ răcire a clădirii, remediere pierderi, aerisiri
Spălarea instalației de încălzire în pardoseală
Verificarea echipamentelor de încălzire adiționale (centrală pe gaz, cazan pe lemn, termoșemineu etc)
Verificarea instalației de alimentare cu apă menajeră
Verificarea panourilor solare și a instalației de încălzire solară
Verificarea panourilor fotovoltaice și a instalației aferente
Verificarea instalației electrice a casei

Operațiuni recomandate cu cost suplimentar

Verificare etanșeitate instalație în camera tehnică
Verificare pernă de azot din vasele de expansiune
Verificare funcționare robineți de izolare
Verificare supape de siguranță
Curățare filtre de impurități
Curățare filtru antimagnetită
Verificare și strângere conexiuni electrice în tabloul de alimentare al echipamentelor NIBE
Verificare conexiuni electrice în cutiile de derivare la îmbinările cablurilor de forță.
Verificarea stării de protecție a anodului de magneziu din boilere de apă caldă menajeră.

PROGRAMEAZĂ ACUM O REVIZIE